• Cơ sở sản xuất bánh Tét Trà Cuôn- HAI LÝ

  Địa chỉ: ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 0913826002 Email: banhtettc@gmail.com

 • Cơ sở sản xuất bánh Tét Trà Cuôn- HAI LÝ

  Địa chỉ: ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 0913826002 Email: banhtettc@gmail.com

 • Cơ sở sản xuất bánh Tét Trà Cuôn- HAI LÝ

  Địa chỉ: ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 0913826002 Email: banhtettc@gmail.com

 • Cơ sở sản xuất bánh Tét Trà Cuôn- HAI LÝ

  Địa chỉ: ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 0913826002 Email: banhtettc@gmail.com

 • Cơ sở sản xuất bánh Tét Trà Cuôn- HAI LÝ

  Địa chỉ: ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 0913826002 Email: banhtettc@gmail.com

 • Cơ sở sản xuất bánh Tét Trà Cuôn- HAI LÝ

  Địa chỉ: ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 0913826002 Email: banhtettc@gmail.com

SẢN PHẨM BÁNH TÉT

SẢN PHẨM NỔI BẬT