• Cơ sở sản xuất bánh Tét Trà Cuôn- HAI LÝ

    Địa chỉ: ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 0913826002 Email: banhtettc@gmail.com

  • Bánh tét Gấc

  • Bánh tét lá cẩm

  • Bánh tét ba màu

  • Bánh tét lá ngót

  • Bánh ú

  • Bánh ú

SẢN PHẨM BÁNH TÉT

SẢN PHẨM NỔI BẬT