BÁNH TÉT TRÀ CUÔN HAI LÝ

Địa chỉ: ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943.826 002
Email: banhtettc@gmail.com