Với bánh tét, Hai Lý tận tâm gói rém vào đấy cả một miền quê Trà Cuôn đầy chân chất Miền Tây. Có bánh tét truyền thống, có bánh tét đầy màu sắc và có cả những đoàn bánh cải tiến mà không mất đi cái vị quê nhà.

a (26)

Bánh chay, bánh mặn có đủ loại. Nhằm để phục vụ bà con với nguồn sản phẩm bánh tét ngày càng đa dạng phong phú hơn. Và đồng thời cũng đảm bảo các yếu tố sản xuất và dinh dưỡng có trong bánh tét Hai Lý.