Hạn sử dụng: 30 Ngày

Nhà cung cấp: Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Năm Thụy