» Tin tức » Đăng ký kinh doanh về vườn ươm doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh về vườn ươm doanh nghiệp

Để tham gia Vườn Ươm Doanh nghiệp trẻ, Doanh nghiệp hội đủ các điều kiện cần thiết phải hoàn thành bộ Hồ sơ bao gồm:

1. Phiếu đăng ký tham gia Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ (theo mẫu)

2. Các tài liệu liên quan

 1. Bản sao CMND, hộ khẩu (có công chứng) của chủ Doanh nghiệp
 2. Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép thành lập Doanh nghiệp (nếu đã là Doanh nghiệp)
 3. Các tài liệu, giấy phép khác liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Doanh nghiệp

Để sử dụng các dịch vụ của Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ, Doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục sau:

1. Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ (theo mẫu)

2. Để vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:
 1. Đơn đề nghị vay vốn (có xác nhận của địa phương cư trú; Hội LHTN Việt Nam Phường/Xã và Hội LHTN Việt Nam Quận/Huyện) (theo mẫu)
 2. Bản kế hoạch kinh doanh và phương án tài chính (theo mẫu)
 3. Đơn yêu cầu bảo lãnh (theo mẫu)
 4. Các giấy tờ khác gồm:
 5. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu dự án thực hiện ở mặt bằng sẵn có)
 6. Bản sao có công chứng Hợp đồng thuê mặt bằng/đất canh tác (nếu dự án thực hiện ở địa điểm thuê mướn)
 7. Bản sao có công chứng CMND + Hộ khẩu của từng thành viên trong tập thể vay vốn.
 8. Bản sao có công chứng CMND + Hộ khẩu của người bảo lãnh vay vốn.

Nguồn: http://bssc.vn