» Hợp tác - Đào tạo » Trà Vinh: Có cơ sở ươm giống cam sành phục vụ nhà vườn

Trà Vinh: Có cơ sở ươm giống cam sành phục vụ nhà vườn

Năm 2014, ông Nguyễn Văn Thảo, ngụ tỉnh Bến Tre đã đến ấp Trà Ốt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè thuê 3.000m2 của một hộ dân để ươm cam sành, phục vụ cây giống cho nhà vườn trên địa bàn huyện Cầu Kè nói riêng và các huyện phụ cận nói chung, đồng thời, bán các loại giống cây trồng khác như: Mít, sầu riêng, ổi… lấy tên cơ sở là Minh Tâm.

Vườn ươm cam sành của ông Nguyễn Văn Thảo.

Theo những người làm việc cho ông Thảo, cam sành của cơ sở Minh Tâm đã ươm được gần 03 tháng tuổi, toàn bộ số cam giống được ghép từ gốc cam mật. Với 3.000m2 đất ruộng, ông Thảo lên thành từng liếp, rồi trồng cam con (ươm), cây cách cây khoảng 10cm. Với diện tích này, khu vực ươm cam sành của ông Thảo đã có gần chục triệu cây.

Được biết, hiện nay cây giống cam sành được nhà vườn Cầu Kè mua với giá từ 8.000 – 10.000 đồng/cây (đạt từ 08 – 10 tháng ươm). Tuy nhiên, nguồn gốc đôi lúc thiếu an tâm. Riêng số cây giống của ông Thảo sẽ đáp ứng được một phần về nhu cầu cây giống (cam sành) trên địa bàn huyện nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Kè, những năm qua, nhà vườn huyện Cầu Kè chuyển đổi diện lúa kém hiệu quả, đất vườn tạp sang trồng cam sành khoảng 250ha/năm.

 Nguồn: TRƯỜNG HIẾU – http://www.vietlinh.vn