» Hợp tác - Đào tạo » Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa, cây kiểng

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa, cây kiểng

Ngày 19 tháng 08 năm 2010, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố tổ chức thành công buổi Hội thảo với chuyên đề “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa, cây kiểng”. Hội thảo đã thu hút sự chú ý và quan tâm của hơn 250 đại biểu đến từ các Tỉnh miền Trung, miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm cung cấp các thông tin mới, các kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, trong đó có công nghệ sinh học phục vụ cho sản xuất hoa và cây kiểng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực. Trên cơ sở đó, đề xuất các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo và tư vấn nhằm đẩy mạnh việc triển khai Chương trình phát triển hoa, cây kiểng phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực một cách hiệu quả và thiết thực.

  • Đ/C Phạm Hữu Nhượng – Phó trưởng ban Ban BQL Khu NN CNC giới thiệu một số nét về mô hình Khu NN CNC
  • Đ/C Nguyễn Hải An – Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp NN CNC giới thiệu một số nét về chương trình ươm tạo
  • Đ/C Dương Hoa Xô – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM trình bày một số kết quả nghiên cứu về hoa, cây kiểng tại TP.HCM

Nguồn: http://abi.com.vn/